Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Research Services

Visiting address: Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund
Postal address: Box 117, 221 00 Lund
Forskningsservice ger hjälp och stöd åt forskare, forskargrupper, administratörer och universitets- och områdesledningar i frågor om extern forskningsfinansiering, universitetsövergripande forskningskommunikation samt utbildning på forskarnivå. Vi har särskilt ansvar för EU:s ramprogram för forskning, amerikanska statliga finansiärer samt vissa svenska finansiärer. Mer information finns på medarbetarwebben - Stöd till forskning: http://medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/for...