Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Academic Development Unit

Visiting address: LTHs Studiecentrum, John Ericssons väg 4, Lund
Genombrottet är LTHs gemensamma pedagogiska stöd- och utvecklingsenhet. Verksamheten omfattar bland annat behörighetsgivande pedagogisk fortbildning för LTHs anställda, pedagogisk konsultverksamhet, högskolepedagogisk forskning och pedagogisk meritvärdering.