Noomi Egan

Email: noomi [dot] egan [at] fsi [dot] lu [dot] se

Communications officer at LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
Phone: +46 46 222 68 17
Room number: Josephson 221
Visiting address: Biskopsgatan 5, Lund

Communications officer at Cooperation office

Description

Som kommunikatör vid samverkansavdelningen på Lunds universitet arbetar jag med strategiskt och operativ stöd åt ett antal institutioner och inom olika projekt. I min arbetsbeskrivning ingår pressarbete, kommunikationsstöd, evenemang och journalistiskt skrivande. Jag arbetar även med olika samarbeten för att lyfta fram forskning vid Lunds universitet i populärvetenskapliga forum, såsom presentationstävlingen Forskar Grand Prix samt de årliga Crafoordseminarierna. I nuläget delar jag min tid mellan samverkansavdelningen, LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science, Lund University Centre for Sustainability Studies, och två Mistrafinansierade forskningsprogram: Sustinable Plastics and Transition Pathways och Mistra Environmental Nanosafety.