The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Millennium Mindscreen - Om det filmiska jaget och den samtida förstapersonsfilmen

Author

 • Niklas Batcheller

Summary, in Swedish

Denna uppsats diskuterar, utifrån relevant teori inom narratologin, det filmiska förstapersonsberättandet och dess konstruktion. Med utgångspukt i en synkron studie av ett antal förstapersonsfilmer (Where the Truth Lies, Millennium Mambo, The New World, The Thin Red Line, The Brown Bunny, Eyes Wide Shut och L'Intrus) diskuteras vilka implikationer dessa filmer har för filmteori rörande just det subjektiva berättandet och om det i någon egentlig bemärkelse finns en filmisk motsvarighet till det litterära "jaget".

Department/s

Publishing year

2007

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Arts and Architecture

Keywords

 • Filmvetenskap
 • Cinema theory and history
 • Last Days
 • Elephant
 • Gerry
 • New World
 • Millennium Mambo
 • L'Intrus
 • Eyes Wide Shut
 • Where the Truth Lies
 • Brown Bunny
 • Jaget
 • Berättarperspektiv
 • Första person
 • Objektivitet
 • Subjektivitet
 • Berättande
 • Film
 • Narratologi

Supervisor

 • Lars Gustaf Andersson (Professor)