The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Att bli förväxlad med sig själv

Author

  • Stina Tobiasson

Summary, in Swedish

I denna uppsats diskuteras Jaget. Hur det kan användas inom litteraturen och framförallt vad det gör med läsningen och mottagandet av en text. Jag kommer att gå igenom min egen skapandeprocess, från att inte veta vad som ska skrivas till att ha en färdig text, eller en text på rätt väg. Ur mina frågeställningar om jaget i texten kommer jag att diskutera mina egna och andras böcker samt fundera över hur läsning av jagberättande har förändrats över tiden. Framställningen berör även sätt, strategier och metoder att använda i litterär text.

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Autofiktion
  • sanning
  • jaget i litteraturen
  • självframställning
  • självbiografi
  • skrivprocess
  • jagberättande.

Supervisor

  • Sigrid Combüchen