The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction, ett effektivt verktyg mot stress-, ångest- och depressionssymtom

Author

  • Christina Grip
  • Ulrika Förander

Summary, in Swedish

Stress-, ångets- och depressionssymtom är ett ökande samhällsproblem i Sverige. Dessa symtom förekommer både hos patienter med psykiska och somatiska sjukdomstillstånd. Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) är en metod/ program som idag används som komplementär behandling inom olika områden i hälso- och sjukvården.
Syftet är att belysa om och vilka effekter som kan ses hos personer med stress-, ångest- och depressionssymtom vid behandling med MBSR-Mindfulness Based Stress Reduction. En litteraturstudie med analys av nio vetenskapliga artiklar utfördes. Alla artiklarna är kvantitativa och kvaliteten sträcker sig från medel till hög.
Positiva effekter på en eller flera av ovanstående symtom påvisades i samtliga artiklar efter behandling med MBSR. De positiva effekterna visade sig även hålla i sig vid långtidsuppföljning.
MBSR-behandling kan således fylla en plats inom den moderna sjukvården som ett komplement till sedvanlig behandling. Dels med tanke på den ökande psykiska ohälsan i Sverige men även det faktum att programmet tycks ha få eller inga biverkningar.

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Medicine and Health Sciences

Keywords

  • Mindfulness Based Stress Reduction
  • MBSR
  • Stress
  • Ångest
  • Depression
  • Livskvalitet

Supervisor

  • Rebecca Gagnemo Persson