The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Översättningsuniversalier i svenska översatta texter : En undersökning av tecken på förenkling i svenska översatta texter och svenska icke-översatta texter

Translation Universals in Swedish Translated Texts

Author

 • Malin Kärnebro

Summary, in Swedish

I denna uppsats har översättningsuniversaliers förekomst i svenska översatta texter undersökts. Fokus ligger på förenkling, och metoden för undersökningen bygger på tidigare undersökningar utförda av Laviosa (1996, 1997, 1998). Laviosas resultat tydde på att vissa tecken på förenkling alltid existerar i översatta engelska tidningstexter och skönlitterära texter, och därför har hennes metoder använts för att undersöka om detsamma gäller för svenska översatta skönlitterära och icke-skönlitterära texter. Materialet till undersökningen som har genomförts i denna uppsats kommer från the English-Swedish Parallel Corpus (ESPC), en korpus som bland annat innehåller ett stort antal svenska icke-översatta texter och svenska översatta texter. Med hjälp av dessa texter har frekvenslistor över de 108 vanligaste typorden för varje delkorpus skapats. Utifrån dessa frekvenslistor har undersökningar av bland annat lexikal densitet, andel vanliga lexikonord, upprepning av vanligaste korpusord och antal lemman genomförts. Det visade sig att översatta texter i de allra flesta fall visar upp fler tecken på förenkling än icke-översatta texter. Resultaten är statistiskt signifikanta och tyder på att översättningsuniversalien förenkling existerar i svenska översatta texter.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • översättning
 • översättningsuniversalier
 • translation universals
 • förenkling
 • simplification
 • ESPC
 • korpusbaserad undersökning
 • lexikal densitet

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)