The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Att återge konstfullt berättande för en ny målgrupp : skiljetecken och förtydliganden i en historisk artikel

Rendering artistic narration för a new audience: Punctuation marks and clarifications in a historical article

Author

  • Evelina Andersson

Summary, in Swedish

Denna magisteruppsats grundar sig på min översättning av den historiska artikeln med titeln KARL DER GROSSE, UM 800 DER ERSTE KAISER publicerad den 27 november 2014 i det tyska historiemagasinet GEO EPOCHE. Uppsatsen inleds med en presentation samt en analys av källtexten med utgångspunkt i Hellspong och Ledins modell. Ett kort avsnitt redogör sedan för överväganden inför översättningen. I den efterföljande översättningskommentaren behandlas två huvudsakliga problemområden som varit centrala under översättandets gång: skiljetecken i form av kolon och tankstreck samt förtydliganden. Med en övergripande imitativ översättningsstrategi har målet varit att göra en så källtexttrogen översättning som möjligt utan att bryta mot svenska bruksnormer.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • imitativ strategi
  • konstfullt berättande
  • närvaro
  • spänning
  • skiljetecken
  • förtydliganden

Supervisor

  • Henrik Henriksson (Fil dr)
  • Henrik Rahm