The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Montanzeit och Currywurst : Pragmatiska överväganden i imitativ översättning

Montanzeit and Currywurst : Pragmatic Considerations in Imitative Translation

Author

 • Hillevi Jonsson

Summary, in Swedish

Detta examensarbete bygger på en översättning från tyska av ett samhällsreportage. Reportaget heter Von Hütten, Halden und Skulpturen: Geschichten aus Duisburg och är skrivet av den tyska journalisten Sabine Riedel för Le Monde Diplomatiques temamagasin Edition. Uppsatsen består av en källtextanalys baserad på den modell som Lennart Hellspong och Per Ledin presenterar i sin bok Vägar genom texten: handbok i brukstextalays (1997), följt av en översättningskommentar som fokuserar på pragmatsika aspekter av imitativ översättning. Översättningsproblemen som tas upp berör kulturspecifika fenomen och värdeladdning i form av konnotationer och ironi.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • imitativ översättning
 • kulturspecifika fenomen
 • pragmatik
 • samhällsreportage
 • värdeladdning
 • konnotationer
 • ironi

Supervisor

 • Henrik Henriksson (Fil dr)
 • Henrik Rahm