The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Närhet och klarhet : strategier för att skapa närhet och klarhet vid översättning av tysk turistreklam

Author

 • Agneta Eriksson

Summary, in Swedish

Denna uppsats utgår från översättningen av texter hämtade från den tyska webbplatsen Gastlandschaften, Rheinland-Pfalz. Del A omfattar avsnitten Rheinland-Pfalz – abwechslungsreich und unvergesslich och Urlaub in Rheinland-Pfalz och utgörs av säljande information om regionen Rheinland-Pfalz. Del B består av bokningsvillkor, Gastaufnahme- und Vermittlungsbedingungen, och sekretesspolicy, Datenschutzerklärung.
Efter analys av texterna enligt den modell som presenteras i Vägar genom texten (Hellspong & Ledin 1997) har översättningen analyserats och kommenterats. Vad gäller Del A har arbetet koncentrerats kring hur närhet mellan sändare och mottagare i den översatta texten kan skapas. Dels har överföring av egennamn undersökts, dels har metoder för tilltal diskuterats. I Del B ligger fokus på klarhet. Frågan om hur synliga aktörer, informativa rubriker och verbal stil kan göra en text mera lättillgänglig står här i centrum för diskussionen.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • informationstäthet
 • tilltal
 • synliga aktörer
 • informativa rubriker
 • verbal stil
 • egennamn
 • inanimata subjekt
 • opersonlig stil
 • klarspråk
 • närhet

Supervisor

 • Henrik Henriksson (Fil dr)