The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Hermann - Tysklands sorgliga skepnad : Referensbindning i en Spiegelartikel

Hermann, Germany’s tragic hero – referential cohesion in Der Spiegel

Author

  • Ran Jäger

Summary, in Swedish

Detta examensarbete bygger på en översättning av en artikel på ca 6000 ord ur den tyska tidskriften Der Spiegel. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som utgår från den analysmodell som presenteras i boken Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys av Lennart Hellspong och Per Ledin (1997). Därefter följer en diskussion om överväganden inför översättningen. Här presenteras även den valda översättningsstrategin. Den sista delen av uppsatsen är en översättningskommentar där problemområdet referensbindning behandlas mer ingående. I fokus står de många varierade upprepningarna av textens huvudreferent. De varierade upprepningarnas betydelse och funktion analyseras och kategoriseras för att bästa möjliga översättning ska kunna uppnås. Slutsatsen av föreliggande studie är att varierad upprepning är möjlig att imitera till en viss gräns. I de fall det inte var möjligt tillämpades strykningar, impliciteringar, expliteringar och omstruktureringar av informationsstrukturen.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • textbindning
  • varierad upprepning
  • modifierad upprepning
  • översättning
  • identitetsbindning
  • referensbindning

Supervisor

  • Lisa Holm (Professor)
  • Britt-Marie Ek