The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

I mötet med andra

Om relationen och gränsen mellan människa och djur i Per Odenstens Andningskonstnären

Author

 • Ingemar Pettersson

Summary, in Swedish

Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen och gränsen mellan människa och djur i Per Odenstens Andningskonstnären (2013) och att studera djuren funktion i romanen. Metoden som används är en läsning av Andningskonstnären utifrån ett "animal studies"-perspektiv. I huvudsak tillämpas teoretiska begrepp från Giorgio Agamben, som antropocentrism, den antropologiska maskinen, antropomorfism och animalisering.
Odensten skildrar inte människosläktet som någon tydligt definierad art, utan som en konstant fortgående maskin som identifierar sig själv i det omedelbara mötet med andra varelser. De ständiga antropomorfiseringarna och animaliseringarna som äger rum i romanen gör att en flytande gräns etableras mellan humant och animalt.

Department/s

 • Master's Programme: Literature - Culture - Media

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Per Odensten
 • Andningskonstnären
 • Animal studies
 • Giorgio Agamben
 • Den antropologiska maskinen
 • Antropocentrism
 • Antropomorfism
 • Animalisering

Supervisor

 • Anders Mortensen