Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Från verksamhet till mottagare: en fallstudie av sjukvårdens kallelser

Author:
  • Maria Källqvist
Publishing year: 2016
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Målet med uppsatsen är att studera hur en välfungerande kallelsemall kan se ut samt att studera processen att ta fram en ny kallelse. Metoden som används är textanalys med kritisk diskursanalys som teoretisk ram. Två mallar för kallelse till cellprov har analyserats – en äldre version från region Stockholm Gotland samt en ny nationell cellprovskallelse. Analysen av språkhandlingar, attityder, närhet och distans samt av den visuella utformningen visar att den nya kallelseversionen har ett tydligare mottagarperspektiv samt att den präglas av närhet till läsaren. Den är argumenterande till sin struktur och även tydlig i sina uppmaningar. En analys av den nya kallelsens modelläsare tyder dock på att målgruppen unga kvinnor kan ha blivit prioriterade framför andra målgrupper under framtagningsprocessen av den nya mallen. Analysen pekar också på en viss ambivalens i texten, dels mellan en tvingande ton och frivillighet, dels mellan närhet och distans, vilket skulle kunna skapa problem för läsaren.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • kallelse
  • cellprovskallelse
  • textanalys
  • kritisk diskursanalys
  • visuell analys
  • modelläsare

Other

  • Anna W Gustafsson (PhD)