The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Inför gaeliskan är vi alla sassenachs : Översättningen av språkliga varieteter och kulturspecifika element i Diana Gabaldons Outlander

Author

 • Ellinor Johansson

Summary, in Swedish

Syftet med detta masterarbete är att undersöka hur skotska dialektmarkörer och skotska kulturspecifika element hanterats och överförts från Diana Gabaldons roman Outlander (1991) till Sven Christer Swahns svenska översättning Främlingen (1992). Två kapitel ur originalromanen och motsvarande kapitel ur översättningen analyseras. I en dels kvantitativ, dels kvalitativ analys behandlas kategorierna ljudhärmande stavning, innehållsord och morfosyntaktiska element med underkategorierna pronomen, enklitisk negation, interjektioner, ordföljd och adverb samt kompensationer. Slutligen diskuteras huruvida effekten som uppnås i måltexten överensstämmer med källtextens effekt. Undersökningen visar att Swahn i majoriteten av fallen standardiserar eller utelämnar de skotska dialektmarkörerna och undersökta kulturspecifika elementen, men att de fåtal markörer som han bevarar väger tungt i sammanhanget och bidrar mycket till det skotska intryck som ligger till grund för effekten. Swahn kompenserar för olika utelämnade skotska markörer genom översättningslösningar som skapar ett ålderdomligt eller talspråkligt intryck i texten snarare än ett dialektalt.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Översättning
 • skotsk engelska
 • dialektmarkörer
 • kulturspecifika element
 • kompensation
 • ljudhärmande stavning
 • innehållsord
 • enklitisk negation
 • pronomen
 • interjektioner
 • ordföljd
 • adverb
 • Outlander
 • Sven Christer Swahn
 • translation
 • gaelic

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)