The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Skydda dig själv och andra

En klarspråksanalys av kommuners texter om coronarestriktioner

Author

  • Tea Fridehjelm

Summary, in Swedish

I den här uppsatsen undersöks kommuners texter om råd för att minska smittspridning i samband med coronapandemin. Syftet är både att undersöka hur väl kommunerna följer råden för klarspråk och att jämföra stora och små kommuners klarspråksanvändning. Materialet består av sex texter: tre från de små kommunerna Falkenberg, Jokkmokk och Olofström samt tre från de stora kommunerna Stockholm, Håbo och Trelleborg. Texterna innehåller information om coronaviruset och råd för att minska smittspridningen. Analysmodellen utgår från fem olika kategorier som både inkluderar klarspråk och interpersonell struktur. Den interpersonella strukturen innefattar bland annat språkhandlingar och modalitet. Resultatet visar att alla kommuner följer råden för klarspråk över lag. Det visar också att det inte finns några skillnader i stora och små kommuners klarspråksanvändning.

Department/s

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • klarspråk
  • kommuner
  • coronapandemin
  • covid-19

Supervisor

  • Lisa Holm (Professor)