The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Om vikingar för barn

En undersökning om närhet och distans i tre faktaböcker om historia för barn

Author

 • Janina Andersson Stridh

Summary, in Swedish

I denna uppsats analyserar jag den interpersonella metafunktionen i tre faktaböcker för barn som handlar om vikingar. Uppsatsens syfte är att med hjälp av multimodal analys av omtal och tilltal samt kommunikativa handlingar undersöka vilka möjligheter till identifikation och interaktion som erbjuds böckernas läsare. Analysen undersöker huruvida böckernas framställning av sitt innehåll präglas av närhet eller distans. Böckerna som utgör materialet för analys är Vikingar av Torsten Bengtsson från 2011, Vikingar av Mats Vänehem från 2015 och Riktiga vikingar! av Bengt-Erik Engholm från 2017. Böckerna är från tre olika förlag och använder olika berättartekniker för att framställa sitt innehåll. Resultatet av analysen visar att alla tre böckerna besitter kvaliteter som erbjuder läsaren möjlighet till identifikation och interaktion men i olika hög grad. Engholms och Bengtssons böcker präglas huvudsakligen av närhet medan Vänehems präglas mer av distans.

Department/s

Publishing year

2022

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • faktaböcker
 • barnlitteratur
 • närhet
 • distans
 • interpersonalitet
 • historia
 • vikingar
 • omtal
 • tilltal

Supervisor

 • Lisa Holm (Professor)