Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Department of Economic History

Fax number: +46 46 13 15 85
Visiting address: Scheelevägen 15B, Alfa 1, Lund
Postal address: Box 7080, 220 07 Lund
Vid institutionen finns tre dominerande forskningsinriktningar: Den strukturanalytiska gruppen studerar strukturella och konjunkturella förändringar i den svenska ekonomin på basis av serier över nationalräkenskaperna i ett långsiktigt perspektiv. Den befolkningsekonomiska gruppen forskar om samband mellan befolkning och ekonomi på en mängd områden; historisk demografi, utbildning, arbetsmarknad, sjukvård samt invandring. Den utvecklingsekonomiska gruppen studerar problem rörande den ekonomiska och sociala utvecklingen i tredje världen. Ytterligare forskningsområden vid institutionen rör teknisk utveckling, ekonomisk doktrinhistoria mm. Flera av forskningsresultaten har haft en stor påverkan på den ekonomisk-politiska debatten.