Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Department of Human Geography

Fax number: +46 46 222 84 01
Visiting address: Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund
Postal address: Sölvegatan 10, 223 62 Lund
Geografiska aspekter på kulturella, ekonomiska och ekologiska förlopp på global, nationell, regional och lokal nivå. Kultur- och bebyggelselandskapets historia, studier av urbaniserings- och befolkningsfrågor i modern tid. Lokaliseringsfrågor, kommunikationer och organisationsformer inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Organisationsformer, landsbygdsutveckling samt allmänna utvecklings- och förändringsprocesser i Tredje Världen. Utveckling av tidsgeografiskt synsätt för analyser och beskrivningar av skilda samhällsförlopp. Geografisk informationsbehandling - GIS. Genusfrågor.