Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Sökanden och kontoret : konstruktioner av mottagare och en förvaltning i bygglovstexter

Author:
  • Sofia Hansen
Publishing year: 2016
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Intimiseringen har förändrat myndigheters språk och syn på medborgare, och myndigheter behöver idag inte markera sin auktoritet med ett maktspråk. Då språket vittnar om synen på medborgaren kommer jag att undersöka hur Stadsbyggnadskontoret i Malmö och dess mottagare konstrueras i förvaltningens bygglovstexter, samt vilken relation som skapas mellan dem i texterna. Mina frågeställningar är 1) Vilka språkhandlingar samt tilltal och omtal använder Stadsbyggnadskontoret i kommunikationen med mottagaren? 2) Vilken attityd gentemot mottagaren framträder i texterna? 3) Vilka deltagarroller tilldelas mottagaren respektive förvaltningen i texterna? Med en textanalys baserad på verktyg från den interpersonella och ideationella metafunktionen samt texternas kontext, undersöker jag sex bygglovstexter från kommunens webbplats. Resultaten visar att Stadsbyggnadskontoret mildrar sin krävande attityd till mottagaren med passiveringar samt indirekta tilltal och omtal, men att dessa istället distanserar mottagaren. Förvaltningens och mottagarens relation i texten är asymmetrisk eftersom förvaltningen ställer krav som mottagaren måste underordna sig.

Keywords

  • Languages and Literatures
  • Malmö stad
  • stadsbyggnadskontoret
  • bygglovstexter
  • SFL
  • textanalys
  • funktionell grammatik
  • medborgarkonstruktioner

Other

  • Anna W Gustafsson (PhD)