Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Department of Design Sciences

Visiting address: Sölvegatan 26, Ingvar Kamprad designcentrum, Lund
Postal address: Box 118, 221 00 Lund
Institutionens verksamhet kännetecknas av ett tvärvetenskapligt synsätt och har en helhetssyn vid utveckling av tekniksystem, produkter, processer, miljöer, förpackningar, organisationer och innovationer - allt utifrån människors behov och möjligheter. Designbegreppet används i vid betydelse och inkluderar produkters utveckling, funktion och estetik. Produktens eller systemets hela livscykel studeras från första idé till användning och återvinning. En stor del av veksamheten bedrivs i nära samarbete med industri och offentlig sektor.