Cecilia von Arnold

Email: cecilia [dot] von_arnold [at] LUCSUS [dot] lu [dot] se

Communications officer at LUCSUS (Lund University Centre for Sustainability Studies)
Phone: +46 46 222 05 22
Mobile: +46 72 453 60 81
Room number: Josephson, 221
Visiting address: Biskopsgatan 5, Lund

Communications officer at Pufendorf Institute for Advanced Studies
Visiting address: Biskopsgatan 3, Lund

Description

ansvarar för nyhetsbrev, arbetar med uppbyggnad av intern kommunikationsstruktur, den löpande verksamhetens kommunikationsplaner, webb samt utformande av trycksaker och annat material vid extern kommunikation