Beatrice Nordlöf

Email: beatrice [dot] nordlof [at] lth [dot] lu [dot] se

Head of office at Management Support, LTH
Phone: +46 46 222 71 90
Mobile: +46 70 525 90 78
Visiting address: Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund

Description

Ansvarig för det administrativa stödet till LTH:s ledning, styrelse, prefekter och nämnder. Huvudregistrator och arkivansvarig på LTH. Kontaktperson för GDPR-relaterade frågor på LTH. Övergripande ansvar för alumnverksamheten på LTH.