The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Karin Lilja

Email: karin [dot] lilja [at] innovation [dot] lu [dot] se

Communications officer at LU Innovation
Phone: +46 46 222 12 65
Mobile: +46 72 554 16 34

Description

Jag är kommunikationsstrateg på det nationella, strategiska innovationsprogrammet för life science och hälsa, Swelife. Swelife arbetar för att stärka life science och förbättra folkhälsan, och det gör vi genom att stötta projekt. Jag bidrar till detta genom kommunikationsinsatser och strategi.