The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Strategier för enkelhet och tydlighet - Om bearbetning vid översättningen av en spansk juridisk text

Author

 • Eva Nilsson

Summary, in Swedish

Denna uppsats analyserar bearbetningsfasen vid översättningen av "La protección de los derechos humanos en el Sistema Interamericano. Manual para defensores y defensoras de derechos humanos" som är utgiven av organisationen CEJIL (Center for Justice and International Law) som verkar i Nord- och Sydamerika. Först ges en förberedande textanalys där källtexten och förutsättningarna för översättningen beskrivs. I den följande analysen studeras översättningsproblem som rör textens komplicerade meningsbyggnad och tunga koordinationsfraser. Utifrån olika teorier och artiklar om svenskt klarspråk studeras det vilka strategier som har använts för att skapa en enkel och tydlig text på svenska. Bland artikelförfattarna finns Barbro Ehrenberg-Sundin som förespråkar muntliga strategier och Lars-Johan Ekerot som förespråkar skriftspråkliga strategier. Exempelmeningar från käll- och måltext analyseras och det framkommer att översättaren delvis har utvecklat egna strategier för enkelhet och tydlighet.

Publishing year

2008

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Översättning
 • koordinationer
 • nominaliseringar
 • Spanish and Portuguese language and literature
 • 'juridisk text'
 • klarspråk
 • Portugisiska och spanska (språk och litteratur)

Supervisor

 • Lars-Johan Ekerot (Docent, universitetslektor)
 • Inger Enkvist (professor)