The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Implementering av immateriella rättigheter i Kina - One size does not fit all

Author

 • Karl Rogler

Summary, in Swedish

Piratkopiering i Kina har varit ett ämne som flitigt debatterats internationellt de senaste åren. Denna uppsats ämnar analysera åtgärder vidtagna för att implementera immateriella rättigheter i Kina i en ekonomisk, politisk och historisk kontext. Sedan Kina gick med i WTO har landet varit tvunget att ändra sin lagstiftning inom många områden, speciellt rörande immateriella rättigheter. Positiva och negativa aspekter av full implementering av dessa regler i Kina analyseras även.

Department/s

Publishing year

2008

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Law and Political Science
 • Social Sciences
 • Languages and Literatures

Keywords

 • Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien
 • Chinese
 • Languages of South and South-East Asia
 • varuförförfalskning
 • patent
 • WTO
 • immateriella rättigheter
 • TRIPS
 • piratkopiering
 • Social sciences
 • Samhällsvetenskaper
 • Juridical science
 • Rättsvetenskap
 • juridik

Supervisor

 • Michael Schoenhals