Förståelse eller missförstånd: En jämförande studie av dansk språkförståelse mellan svenskar som läst danska vid svenska utbildningsinstitutioner och andra svensktalande.

Author

 • Eva C Svarrer

Summary, in Swedish

I uppsatsen görs en jämförande studie mellan språkförståelsen av danska bland svenskar som har läst danska vid olika utbildningsinstitutioner i Sverige och svenskar som inte har några särskilda förkunskaper i det danska språket. Genom att undersöka svenskarnas hörförståelse, läsförståelse och översättning från danska vill uppsatsen kartlägga den språkliga förståelsen för att undersöka vilka faktorer som kan påverka språkförståelsen i grupperna och hur de skiljer sig åt. Undersökningen visar även på vilka ord som kan vålla problem i förståelsen och hur informanterna har löst sådana problem. Hypotesen för uppsatsen är att informanternas förståelse av danska inte bara beror på om de har gått någon kurs i danska eller inte, utan att den även till stor del beror på deras kontakt med danska språket på olika sätt.

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • danska
 • svenska
 • nordiska språk
 • språkförståelse
 • hörförståelse
 • läsförståelse
 • översättning
 • Swedish
 • Danish
 • Scandinavian languages and literature
 • Nordiska språk (språk och litteratur)

Supervisor

 • Jan Svensson