Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Staten och legosoldaten : En kortfattad studie i förhållandet mellan stat och legosoldat från 1500-talet till våra dagar

Author

 • Andreas Tullberg

Summary, in Swedish

[utdrag] Allt sedan krigets första dagar har det funnits de som sett det organiserade dödandet som ett sätt att tillförskansa sig personlig rikedom.

De har slagits för nationella arméer, de har slagit för gerillagrupper, i uppror, i kriminella uppgörelser och på internationella uppdrag. Deras roll och anseende har skiftat med tiden. Med ett samlingsnamn har vi valt att kalla dem legosoldater.

Legosoldatens roll i oroshärdar har på den senaste tiden aktualiserats med de så kallade Private Military Corporations eller PMCs.

Staten har så länge den funnits försökt hävda sitt våldsmonopol med blandad framgång. Alltsedan de moderna staterna började sin formering i mitten av 1600-talet har militariseringen allt mer knutits till statsmakten.

Vilket är förhållandet mellan stat, krig och organiserat våld? Kan studiet av historien om dessa soldater hjälpa oss att förstå dagens PMC och kan vi i så fall sia om dess framtid?

Publishing year

2005

Language

Swedish

Document type

Student publication for the second year of a Bachelor’s degree (B essay under earlier system)

Topic

 • History and Archaeology
 • Law and Political Science

Keywords

 • legosoldater
 • staten
 • nationalstater
 • krig
 • Contemporary history (circa 1800 to 1914)
 • Modern historia (ca. 1800-1914)
 • Human rights
 • Mänskliga rättigheter

Supervisor

 • Rouzbeh Parsi