Talhastighetens påverkan på stamningens svårighetsgrad

Author

  • Kajsa Amilon

Summary, in Swedish

En person som stammar får ofta lära sig att tala långsamt, för att på så sätt minska sin stamning. Betyder det att hög talhastighet alltid försvårar stamningen? Och ökar i så fall stamningsgraden linjärt med talhastigheten?

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Talhastighet
  • Stamning
  • Talstörningar
  • Phonetics, phonology
  • Fonetik, fonologi

Supervisor

  • Joost van de Weijer