The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Ofelia ? en ny syntesröst : En studie om talsyntes i allmänhet och konkateneringssyntes i synnerhet

Author

  • Adina Svensson

Summary, in Swedish

I denna uppsats ges en allmän beskrivning av olika sätt att skapa talsyntes samt en mer noggrann beskrivning av hur man på relativt kort tid kan skapa en ny syntesröst med konkateneringssyntes. Den nya syntesrösten är unik eftersom det tidigare inte skapats någon kvinnlig syntesröst med sydsvensk dialekt. I inledningen finns en översikt över talsyntesens historia, beskrivning av tre olika sorters talsyntes samt en kort beskrivning av text-till-tal-syntes.

Sedan beskrivs arbetet med pilotprojektet till den nya syntesrösten som var till för att utvärdera inspelningsmiljö, talarens röst och de metoder som användes vid inspelning, segmentering och vågformsgenerering. Resultaten visar bl.a. att det är stor skillnad i röstkvalitet då vågformen genereras på två olika sätt. I beskrivningen av huvudprojektet visas skillnader mellan att skapa en pilotröst med ett litet antal talljud och att skapa en syntesröst som ska klara av ett helt språk. Här måste man t.ex. ta ställning till vilka ljud som ingår i den dialekt som syntesrösten är avsedd att ha samt om den bör kunna uttala några utländska ord innehållande talljud som inte finns i grundspråket. I huvudprojektet gjordes syntesen mer fullständig än i pilotprojektet genom att bokstav-till-ljud-regler skapades så att det blev möjligt att skriva in text för omvandling till tal till skillnad från pilotprojektet där man var tvungen att skriva in fonetiska tecken.

Publishing year

2001

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Talsyntes
  • Syntesröst
  • Konkateneringssyntes
  • Konstgjort tal
  • Phonetics, phonology
  • Fonetik, fonologi

Supervisor

  • Johan Frid