The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Röstens ålder : en auditiv & akustisk studie

Author

  • Susanne Schötz

Summary, in Swedish

I föreliggande uppsats har jag auditivt och akustiskt undersökt tre ord uttalade av fyra manliga och fyra kvinnliga talare från två åldersgrupper (21-30 år och 61-73 år), alltså sammanlagt 24 ord. Syftet var att försöka hitta korrelat till röstens ålder hos normala röster.

Publishing year

2001

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Perceptionspsykologi
  • Auditiv perception
  • Psykoakustik
  • Åldersrelaterad röstförändring
  • Röstens åldrande
  • Linguistics
  • Lingvistik

Supervisor

  • Gösta Bruce