Ererba-en tragisk händelse i Taiwan den 28 februari 1947

Author

 • Per Bengt Johansson

Summary, in Swedish

?Genom sitt agerande har den förre guvernören Chen Yis administration fjärmat folket från centralregeringen. Många av den inhemska befolkningen kände att situationen under det japanska autokratiska styret var att föredra.

Centralregeringen missade ett tillfälle att visa det kinesiska folket och resten av världen att även de skulle kunna erbjuda en ärlig och effektiv administration.De kan inte skylla sitt misslyckande på kommunisterna eller oliktänkande element.

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Languages of South and South-East Asia
 • Humaniora
 • Humanities
 • ererba
 • 228 incident
 • 28 February Taiwan
 • Chinese
 • Kinesiska och språk från Syd- och Sydostasien

Supervisor

 • Marina Svensson