The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Den afrikanska amerikanen i översättning - en undersökning av politiskt korrekt svarthet

Author

 • Kristina Blom Loo

Summary, in Swedish

Examensarbetet bygger på en översättning av ”The Concept of Whiteness and American Film”, tredje kapitlet i läroboken America on Film – Representing Race, Class, Gender, and Sexuality at the Movies av Harry M. Benshoff och Sean Griffin. Inledningsvis analyseras källtexten och översättningens förutsättningar. Därefter följer fördjupningsuppgiften som behandlar översättningens huvudsakliga problemområde: översättningen av orden ”African American”, ”black” och ”people of color”. Författarna av källtexten har genomgående använt sig av politiskt korrekta etnicitetsbenämningar, vilket har gjort att måltexten också blivit politiskt korrekt. För de etnicitetsbenämningar som undersökningen fokuserar på finns det emellertid ett mer varierat ordval i måltexten än i källtexten, i enlighet med de funna skillnaderna mellan politisk korrekthet i Sverige och i USA. Översättningen i måltexten av ”African American” varierar mellan översättningsmotsvarigheterna ”afroamerikan” och ”svart”. ”Black” översätts uteslutande med ”svart”. ”People of color” har i måltexten tolkats som ”icke-vita personer”, eftersom begreppet, både i källtexten och måltexten, ska inkludera alla icke-vita etniciteter, inte bara amerikaner med afrikanskt ursprung.

Publishing year

2011

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • översättning
 • översättningsteori
 • filmvetenskap
 • etnicitet
 • ras
 • African American
 • black
 • people of color
 • afroamerikan
 • svart
 • icke-vit
 • politisk korrekthet

Supervisor

 • Lisa Christensen (Professor)
 • Lennart Nyberg