The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mise-en-scène and the City: En stilanalys av protagonistens lägenhet i "Sex and the City"

Author

  • Linda Lopar

Summary, in Swedish

"Sex and the City" var en nyskapande TV-serie som väckte stor uppståndelse när den kom. Seriens enorma popularitet har sammanlänkats med uppvisningen av det samtida modet samt att den var trendig, rolig och utmanade förutfattade meningar om kvinnors framgång, sexualitet och singelliv. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur väsentlig mise-en-scène var för serien och på vilket sätt den påverkat åskådarens uppfattning av protagonisten. Det som främst undersökts var på vilka sätt protagonisten lägenhet speglade henne som karaktär. Då TV-serier traditionellt sett inte ansetts använda sig av mise-en-scène i samma utsträckning som filmer bidrar denna analys till det faktum att det går att finna en hel del televisionens värld likaväl som i filmens.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Performing Arts
  • Cultural Sciences
  • Languages and Literatures

Keywords

  • TV-serie
  • mise-en-scène
  • Sex and the City

Supervisor

  • Olof Hedling (Dr.)