The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

En uteslutande estetisk teori? En kritisk studie av begreppet postdramatisk teater

Author

  • Regina Holmberg

Summary, in Swedish

I denna uppsats har jag undersökt vad Hans-Thies Lehmanns studie Postdramatic Theatre inneburit för det västerländska teatersammanhanget, samt varför den fått större uppmärksamhet än den postmoderna teorin. Jag har med hjälp av kritikerna Elinor Fuchs och Catherine Bouko konstaterat att det finns en rad problem med Lehmanns teori, som att den är otydligt definierad och att den utesluter samhälleliga kontexter. Jag har också gett en rad olika perspektiv på hur teaterutvecklingen kan förstås i relation till en större kulturell utveckling i samtiden. Här drar jag en parallell till de konsekvenser som medialiseringen medfört för mänsklig kommunikation och specifikt för teatern. Jag har också kommit fram till att det som kännetecknar den samtida teatern är en variation av dramatiska och icke-dramatiska element och införandet av autentiska och verkliga inslag på scen. Det är inte längre tabu att utgå från sig själv och sina egna upplevelser.

Publishing year

2012

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Theatre studies
  • Postdramatic theatre
  • Hans-Thies Lehmann
  • Drama
  • Contemporary theatre

Supervisor

  • Rikard Loman (Lektor)