Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Betraktaren och den betraktade

Genuspraktik för skådespelarstudenter

Author

  • Nora Bredefeldt

Summary, in Swedish

Föreliggande kandidatarbete undersöker om begreppen subjektsposition och
objektsposition är verksamma för en skådespelare i hens gestaltningsarbete, samt bidrar till utvecklandet av en genuspedagogisk metod för dramapedagoger. Metoden tillika materialet för undersökningen är fysiska workshops, deltagande observationer, fokussamtal och intervjuer med skådespelarstudenter i årskurs 1 på Teaterhögskolan i Malmö. Den undersökningsfråga som ligger till grund för arbetet är: Hur går jag till väga för att omvandla en teori kring genus, till praktik och konstnärlighet för en skådespelarstudent? Undersökningen är kvalitativ med en hermeneutisk ansats.
Bakgrundsmaterialet berör genusvetenskapliga och teatervetenskapliga teorier kring performativitet och medvetna val.
Jag kommer fram till följande resultat i undersökningen; skådespelarstudenterna kan lära sig begrepp som från början tycks ”för teoretiska” genom att fysiskt prova olika uttryck och öva på förhållningssätt gentemot varandra och sig själva. Begreppen subjekt och objekt hjälper dem att ha en genusmedveten hållning till hela deras gestaltningsarbete.

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Performing Arts

Keywords

  • genusmedveten
  • gestaltning
  • performativitet
  • subjektsposition
  • objektsposition
  • dramapedagogik

Supervisor

  • Rikard Loman (Lektor)
  • Barbara Wilczek Ekholm