Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Hur världens cykelhuvudstad blev världens smoghuvudstad : en studie över Pekings luftföroreningar 1980-2013

Author:
 • Björn Mannsdorff Djurberg
Publishing year: 2013
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Peking drabbades i januari 2013 av en smogkatastrof av aldrig tidigare uppmätt slag. Incidenten, känd som ”Airpocalypse”, blev en världsnyhet och satte mer än någonsin tidigare fokus på stadens omfattande luftföroreningsproblem. Den här uppsatsen redogör för omfattningen av och orsakerna bakom luftföroreningarna i Peking, och visar att stadens luftkvalitet redan på 80-, 90-, och 00-talen på många sätt var katastrofalt dålig. Smogkatastrofen 2013 till trots så har luften i Peking till viss del faktiskt förbättrats de senaste åren. Uppsatsen redogör för några av de medicinska och ekonomiska konsekvenserna av Pekings dåliga luft, och för även en diskussion kring de politiska konsekvenser miljöproblemet kan få för Kinas kommunistparti. Studiens slutsats är att mer kraftfulla och långsiktiga åtgärder måste till om Peking ska komma tillrätta med sitt luftproblem.
In January 2013 Beijing was hit with a wave of smog the likes of which have never been recorded before. The incident, known as ”Airpocalypse”, quickly made news across the globe placing focus on the City's immense air quality problem. This paper investigates the extent of and the reasons behind Beijing's air pollution, and goes on to show that the air quality during the 80's, 90's and 00's was in many ways already highly toxic. The Smog Catastrophy of 2013 aside, the air quality in Beijing has actually improved somewhat in the past few years. This paper also presents some of the medical and economic ramifications of Beijing's air pollution, and speculates in possible political consequences this environmental problem may cause for the Communist Party of China. This paper concludes that forceful and more long-term action is necessary if Beijing should ever hope to clean up its bad air.

Keywords

 • Science General
 • Earth and Environmental Sciences
 • Languages and Literatures
 • Kina
 • Peking
 • luftföroreningar
 • luftkvalitet
 • smog
 • urbanisering
 • partiklar
 • pm2
 • 5
 • pm10
 • Peking OS 2008
 • China
 • Beijing
 • air pollution
 • air quality
 • urbanization
 • particulate matter
 • The Beijing Olympics 2008
 • 中国
 • 北京
 • 空气污染
 • 空气质量
 • 雾霾
 • 城市化
 • 降尘
 • 2008年的北京奥林匹克

Other

 • Michael Schoenhals