The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

En stad, två länder : en komparativ fallstudie av ett cross-border projekt i Öresundsregionen, från lokalnivå till EU-nivå

Author

 • Josefine Sjöberg

Summary, in Swedish

Uppsatsen redogör för integrationen i Öresundsregionen genom att granska cross-border samarbetet av en fast transportförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Öresundsregionen är en framstående cross-border region i Europa och en tydlig ökning av integrationen har kunnat mätas sedan Öresundsbron byggdes. Syftet är att redogöra för olika samhällsaktörers intressen för ökad integration genom en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, från lokalnivå till EU-nivå. Där ibland representeras invånarna i de två städerna, ledningen i de två kommunerna, samt nationella intressen i Sveriges riksdag och Danmarks folketing. Cross-border begreppet och gränsöverskridande samarbete som politisk metod i Europa redogörs för i teorikapitlet.

Studien utgår från ett pragmatisk vetenskapligt förhållningssätt och använder sig av en ’’mix-method’’. Undersökningsmetoden inkluderar både kvalitativ och kvantitativ data. De två typerna av data bearbetas var för sig genom en kvalitativ innehållsanalys och en enkätundersökning. I den empiriska delen redovisas varje samhällsaktör som ingår i studien. Resultatet presenteras sedan för de två undersökningarna och jämförs med den teoretiska referensramen.

Undersökningen resulterar i ett mer subjektivt komplement till den objektiva statistik som har presenterats kring integrationsutvecklingen i Öresundsregionen. Den visar aktörers intressen i ett flernivåsamhälle som en faktor för ökad integration genom det gränsöverskridande samarbetet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Department/s

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Social Sciences

Keywords

 • Danmark
 • Sverige
 • mix method
 • Öresundsregionen
 • EU
 • Cross-border
 • integration
 • fast förbindelse
 • Helsingborg
 • Helsingör

Supervisor

 • Anna Cabak Rédei (Ph.D.)