The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Den medvetna stilen - Kan författaren veta för mycket?

Author

  • Malin Gustafsson

Summary, in Swedish

Den stilistiska medvetenheten är central i det skrivande som idag socialiseras allt mer genom utbildningar och handböcker i kreativt skrivande. Sällan eller aldrig ställs dock frågan om det är möjligt att vara för medveten. I den här uppsatsen görs just det.
I studiet av stilistisk medvetenhet blir det tydligt att värdet ligger i att förstå både det som är medvetet och omedvetet, det skrivande som å ena sidan styrs av metodik och å andra sidan av känsla. Det är i balansen mellan de två som stilen kan komma till sin fulla rätt, och först när det metodiska skrivandet tar överhanden som stilen känns konstruerad och överdrivet medveten.

Publishing year

2013

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • stilistisk medvetenhet
  • stil
  • respons
  • textsamtal
  • litterärt skapande

Supervisor

  • Joakim Forsberg