The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Iasìs' stjärna - Bilder av verkligheten

Author

 • Oskar Nilsson

Summary, in Swedish

I uppsatsen presenteras en kartläggning av den italienska poeten och filmskaparen Pier Paolo Pasolinis teoretiska utläggningar kring filmen som "verklighetens semiologi". Resonemangen kopplas här samman med Pasolinis idéer kring "den poetiska filmen" och begreppet "filmpoesi", vilka sedan förankras i en presentation av ett antal utvalda närstudier. I dessa diskuteras hur poesin för Pasolini ständigt förde en dialog med filmskapelserna och resultatet binder samman dem i funderingar kring hur han såg på människan som varelse.

Department/s

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Verklighetens semiologi
 • Verklighetens skriftspråk
 • The Written Language of Reality
 • Filmpoesi
 • Cinema of Poetry
 • Pier Paolo Pasolini
 • den poetiska filmen
 • filmteori
 • subjektivitet
 • modersbild

Supervisor

 • Åsa Bergström