The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Bortom verkligheten – När tiden går fel

Author

  • Helene Hartelius

Summary, in Swedish

Uppsatsen tar upp tiden i berättelser där händelserna inte inträffar i kronologisk ordning, och de möjligheter och svårigheter, till exempel tidsparadoxer, som möter en författare som manipulerar den kronologiska tiden. Följande kategorier av icke-kronologisk tid behandlas: tidsloopar, avsiktliga eller skapade av misstag; frusen tid; tidsresor, både planerade och oplanerade och sådana som går till framtiden utan återvändo; tid som går baklänges; tidens gång i parallella världar; förflyttad tid.
För varje kategori finns exempel på hur andra författare tillämpat den och hur den skulle kunna användas, i form av förslag på intriger. Jag beskriver även hur jag använt vissa av kategorierna i Det levande mörkret, som jag skrev som examensarbete på Författarskolan vid Lunds universitet.
Uppsatsen innehåller resonemang kring vikten av tankeexperiment i allmänhet och tankeexperiment som gäller tid i synnerhet. Fokus ligger mindre på lösningar och mer på frågeställningar, eftersom det är frågorna och de tankeexperiment som de ger upphov till som intresserar mig.

Publishing year

2014

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Icke-kronologisk tid
  • tankeexperiment
  • tidsparadox
  • tidsloop
  • tidsresor
  • parallella världar
  • frusen tid

Supervisor

  • Claes-Göran Holmberg