Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Gerundium i svensk språkdräkt : Problem och överväganden vid översättning av några italienska tidskriftsartiklar

Author

  • Gunilla Cavallin

Summary, in Swedish

Denna magisteruppsats är baserad på en översättning av fem artiklar på temat "Sentimenti" ("Känslor") hämtade från den italienska tidskriften L'Espresso. I arbetet ingår en översättningsdel och en analysdel.I den senare delen ingår en källtextanalys och en översättningskommentar. Källtextanalysen är utarbetad efter den modell som presenteras i Hellspong & Ledins bok Vägar genom texten - Handbok i brukstextanalys (1997). I källtextanalysen ingår även ett avsnitt som redogör för olika överväganden som gjorts i samband med översättningen av texterna. Den därpå följande översättningskommentaren innehåller en fördjupande analys av ett specifikt problem vid översättning från italienska, nämligen gerundium.

Department/s

Publishing year

2015

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • gerundium
  • känslor
  • analys
  • översättning
  • italienska

Supervisor

  • Mari Mossberg