Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

La punteggiatura nella traduzione - Uno studio comparativo della punteggiatura in italiano e svedese

Author

 • Erik Wiss

Summary, in Swedish

Uppsatsens syfte är att studera huruvida den litterära användningen av olika skiljetecken skiljer sig mellan italienska och svenska. Fyra böcker har jämförts och resultatet visar en betydligt högre frekvens av komma, kolon och semikolon i de italienska texterna. Detta kan delvis kopplas till Svenska språknämndens rekommendation 1971 att övergå från grammatisk kommatering till tydlighetskommatering. En slutsats är att man tenderar utelämna skiljetecken vid brist på tydliga grammatiska normer för dess bruk.

Department/s

Publishing year

2016

Language

Italian

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • punteggiatura
 • traduzione
 • norma
 • regola
 • punto
 • virgola
 • punto e virgola
 • due punti
 • prosodico
 • semantico
 • fonetico
 • Serianni
 • Svenska Skrivregler
 • Hultman
 • Treccani
 • Camilleri
 • Jonasson
 • grammatica
 • norme grammaticali
 • espressioni regolari
 • proposizione
 • periodo
 • frase
 • subordinata
 • participiale
 • congiunzione
 • collegamento implicito
 • collegamento esplicito
 • funzione
 • funzione appositiva
 • analisi di frequenza
 • punteggiatura grammaticale
 • punteggiatura per chiarezza
 • grammatisk kommatering
 • tydlighetskommatering

Supervisor

 • Verner Egerland (Professor)