The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Information, råd och stöd till de osynliga barnen: närhet och distans i webbtexter riktade till barn som anhöriga i psykiatrin

Author

 • Sofia Olofsson

Summary, in Swedish

Denna uppsats undersöker hur en psykiatrisk vårdinstitution väljer att informera om psykiska sjukdomar när mottagaren är barn som är anhöriga i psykiatrin. Syftet är att ta reda på vilka sociala strategier som används för att informera om ett känsligt ämne på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. I min undersökning har jag utgått från teorier om artighetsstrategier som kan sägas skapa antingen närhet eller distans till läsaren, även kallade förtrolighets- och försiktighetsstrategier. Utifrån dessa har jag valt ut analyskategorier som jag fokuserade på när jag genomförde min textanalys av informationsmaterial från Psykiatri Skåne. Materialet utgörs av tio texter från webbsidan survivalkid.se, riktade till barn och ungdomar i åldrarna 12–20 år. Mitt resultat visar att Psykiatri Skåne använder både förtrolighetsstrategier (till exempel personligt tilltal och läsarperspektiv) och försiktighetsstrategier (som garderingar och indirekthet). Därmed pendlar texterna mellan att förmedla närhet och distans till läsaren, vilket skapar en personlig men samtidigt respektfull relation mellan deltagarna.

Department/s

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • barn som anhöriga
 • artighetsstrategier
 • förtrolighetsstrategier
 • försiktighetsstrategier
 • sociala strategier
 • textanalys
 • närhet
 • distans
 • psykiatri
 • vårdkommunikation

Supervisor

 • Anna W Gustafsson (PhD)