Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Språket i svensk ishockeys beslutstexter : en studie om mottagaranpassning

Author:
 • Christian Elm
 • Andreas Malmström
Publishing year: 2016
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

I detta examensarbete undersöker vi beslutstexter skrivna av Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Texterna granskas utifrån innehåll, språklig struktur och ordval och undersökningens fokus ligger på hur texterna mottagaranpassas utifrån dessa aspekter.

Undersökningen genomförs med hjälp av textanalys och en enkätundersökning om läsarnas attityder till texterna. Utifrån enkätundersökningens resultat samt teoretiska ramar för mottagaranpassning och klarspråk har sedan en omarbetad version av en av beslutstexterna tagits fram. Den omarbetade versionen användes därefter i två gruppintervjuer där den diskuterades och jämfördes med originalversionen av samma text.

Resultaten av undersökningen visar att disciplinnämndens texter fungerar relativt väl med hänvisning till mottagaranpassning, men att det fortfarande finns utrymme för förbättring av texterna i detta hänseende.

Slutsatsen är att texterna bör göras mer mottagaranpassade i strävan efter mångfald, nyrekrytering samt ett ökat intresse för svensk ishockey.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • tydlighet
 • attitydundersökning
 • textanalys
 • mottagaranpassning
 • beslutstexter
 • begriplighet
 • klarspråk
 • ishockey

Other

 • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)