The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Språket i svensk ishockeys beslutstexter : en studie om mottagaranpassning

Author

 • Christian Elm
 • Andreas Malmström

Summary, in Swedish

I detta examensarbete undersöker vi beslutstexter skrivna av Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd. Texterna granskas utifrån innehåll, språklig struktur och ordval och undersökningens fokus ligger på hur texterna mottagaranpassas utifrån dessa aspekter.

Undersökningen genomförs med hjälp av textanalys och en enkätundersökning om läsarnas attityder till texterna. Utifrån enkätundersökningens resultat samt teoretiska ramar för mottagaranpassning och klarspråk har sedan en omarbetad version av en av beslutstexterna tagits fram. Den omarbetade versionen användes därefter i två gruppintervjuer där den diskuterades och jämfördes med originalversionen av samma text.

Resultaten av undersökningen visar att disciplinnämndens texter fungerar relativt väl med hänvisning till mottagaranpassning, men att det fortfarande finns utrymme för förbättring av texterna i detta hänseende.

Slutsatsen är att texterna bör göras mer mottagaranpassade i strävan efter mångfald, nyrekrytering samt ett ökat intresse för svensk ishockey.

Department/s

Publishing year

2016

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • tydlighet
 • attitydundersökning
 • textanalys
 • mottagaranpassning
 • beslutstexter
 • begriplighet
 • klarspråk
 • ishockey

Supervisor

 • Katarina Lundin (Docent i nordiska språk)