Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Att tona ner en retoriker - Om att översätta ett franskt manifest till en ny kontext

To Calm Down a Rhetorician - Translating a French Manifesto to a New Context
Author:
 • Sofia Fransén
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Master's degree (one year)

Summary

Den här uppsatsen utgår från en översättning av delar av manifestet Osons! – Plaidoyer d'un homme libre (’Våga! – En fri människas försvarstal’). Uppsatsen består av en översättningsdel och en analysdel. Analysdelen består av tre delar där källtexten först analyseras, sedan görs överväganden inför översättningen och slutligen diskuteras problem som har uppstått vid översättningen. Det problem som analyseras i den här uppsatsen är det värderande språk som författaren använder. I uppsatsen görs en undersökning av några parallelltexter och den visar att liknande texter på svenska vanligen är mindre känsloladdade och i lägre grad använder bildspråk. En alltför stor avvikelse från det här mönstret kan minska textens trovärdighet och därför anpassas språket genom att bildspråk och värdeladdade ord tonas ner i översättningen.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • Översättning
 • franska
 • Nicolas Hulot
 • klimat
 • miljö
 • retorik
 • imperativ funktion
 • Agitation

Other

 • Annika Mörte Alling (PhD)
 • Mari Mossberg