Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

"Att vara relevant och samtidigt generell”: Närhet och distans i en barnrättsorganisations livechattar

Author:
 • Sofia Carlsson
Publishing year: 2018
Language: Swedish
Document type: Student publication for Bachelor's degree

Summary

Denna uppsats undersöker hur den svenska barnrättsorganisationen Bris skapar förtroende och visar försiktighet i sina livechattar, som riktar sig direkt till barn och unga under 18 år. Syftet är att undersöka vilka språkliga strategier som kuratorer på Bris använder i sina svar till barnen för att skapa kontakt och närhet, men samtidigt visa respekt och hålla distans. I undersökningen utgår jag från teorier om artighetsstrategier som skapar närhet eller distans till läsaren, samt tidigare forskning om stöd online och i chatt. Med hjälp av utvalda förtrolighetsstrategier och försiktighetsstrategier har jag genom textanalys undersökt kuratorernas svar i Bris livechattar. Materialet består av slumpmässigt utvalda svar från åtta olika livechattar av åtta olika kuratorer. Resultatet visar att kuratorerna använder både förtrolighetsstrategier som exempelvis personligt tilltal och understrykningar, och försiktighetsstrategier som exempelvis opersonligt omtal och garderingar. Det gör att svaren i livechattarna både visar närhet och markerar distans till barnen, vilket gör att relationen mellan barnen och kuratorerna blir personlig och respektfull samtidigt.

Keywords

 • Languages and Literatures
 • Bris
 • barn
 • unga
 • stöd online
 • livechatt
 • textanalys
 • artighetsstrategier
 • närhet
 • distans
 • sociala strategier
 • förtrolighetsstrategier
 • försiktighetsstrategier

Other

 • Anna W Gustafsson (PhD)