The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Skönlitterär kanon i gymnasiets läromedel? : Analys av tre läromedel för Svenska 1

Author

  • Maria Gunnevik

Summary, in Swedish

Syftet med denna studie har varit att undersöka skönlitteraturens funktion i läromedel i svenska och huruvida kunskapskravets term centrala verk sammanfaller med kanoniserad litteratur. Specifikt har tre läromedel som säger sig täcka hela gymnasiekursen Svenska 1 undersökts: Svenska 1 helt enkelt (2018, NA-förlag), Språket och berättelsen 1 (2015, Gleerups) samt Formativ svenska 1 (2017, Liber). Skönlitterära citat har studerats och resultatet visar att det inte är något verk som citeras i mer än ett läromedel, och den enda författaren som är citerad i två läromedel är Selma Lagerlöf. Läromedlens tolkning av centrala verk sammanfaller delvis med kanoniserad litteratur, då verk av författare som Sapfo, Aisopos, Stagnelius, Söderberg och Lagerlöf citeras i sin helhet. Överlag ges dock äldre litteratur litet utrymme i jämförelse med samtidslitteraturen. Vid en sammanräkning av läromedlen är det nämligen drygt 40 % av de citerade verken som är publicerade under 2000-talet. En av slutsatserna är att bristen på gemensamma verk i läromedlen, samt bristen på äldre litteratur och kanoniska verk, leder till en ojämlik skola. Därför bör en skolkanon införas på försök.

Publishing year

2019

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (two years)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • läromedel
  • svenska
  • gymnasiet
  • centrala verk
  • kanon
  • skönlitteratur
  • svenskundervisning

Supervisor

  • Bibi Jonsson (Professor)