The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Med kraften i bilderna - Om att översätta bildspråk i Thomas Ligottis In a Foreign Town, In a Foreign Land

Author

 • Peter Jarlvik

Summary, in Swedish

Denna uppsats utgör den andra delen i ett tvådelat magisterarbete och bygger på en översättning av 6000 ord ur den amerikanske skräckförfattaren Thomas Ligottis sammanhängande novellsamling In a Foreign Town, In a Foreign Land. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som utgår från Hellspong & Ledins (1997) modell för textanalys men som också baseras på litteraturvetenskapliga begrepp ur framförallt Holmberg & Ohlsson (1999). Efter källtextanalysen följer ett avsnitt om överväganden inför översättningen, där en strategi för översättningen väljs och formuleras. I översättningsanalysen illustreras sedan med hjälp av utvalda exempel och utifrån Lindqvists (2005) analysmodell för översättning av bildspråk hur källtextens bildspråk har översatts. Fokus i uppsatsen ligger på att förklara hur källtextens weird-betonade drag och dess främmandegörande effekt har återskapats i måltextens bildspråk som del av en övergripande adekvansinriktad strategi.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Thomas Ligotti
 • Skräcklitteratur
 • Skräck
 • Amerikanska skräckromaner
 • weird
 • bildspråk
 • besjälning
 • verfremdungseffekt
 • främmandegöring
 • adekvansinriktad strategi
 • sensu stricto

Supervisor

 • Mari Mossberg
 • Mats Johansson (FD)