Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Med kraften i bilderna - Om att översätta bildspråk i Thomas Ligottis In a Foreign Town, In a Foreign Land

Author

Summary, in Swedish

Denna uppsats utgör den andra delen i ett tvådelat magisterarbete och bygger på en översättning av 6000 ord ur den amerikanske skräckförfattaren Thomas Ligottis sammanhängande novellsamling In a Foreign Town, In a Foreign Land. Uppsatsen inleds med en källtextanalys som utgår från Hellspong & Ledins (1997) modell för textanalys men som också baseras på litteraturvetenskapliga begrepp ur framförallt Holmberg & Ohlsson (1999). Efter källtextanalysen följer ett avsnitt om överväganden inför översättningen, där en strategi för översättningen väljs och formuleras. I översättningsanalysen illustreras sedan med hjälp av utvalda exempel och utifrån Lindqvists (2005) analysmodell för översättning av bildspråk hur källtextens bildspråk har översatts. Fokus i uppsatsen ligger på att förklara hur källtextens weird-betonade drag och dess främmandegörande effekt har återskapats i måltextens bildspråk som del av en övergripande adekvansinriktad strategi.

Department/s

 • Translation Program

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

 • Languages and Literatures

Keywords

 • Thomas Ligotti
 • Skräcklitteratur
 • Skräck
 • Amerikanska skräckromaner
 • weird
 • bildspråk
 • besjälning
 • verfremdungseffekt
 • främmandegöring
 • adekvansinriktad strategi
 • sensu stricto

Supervisor

 • Mari Mossberg
 • Mats Johansson (FD)