The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Svenska Akademiens ordböcker på internet : webbsidan svenska.se ur ett användarperspektiv

Author

  • Malin Nilsson

Summary, in Swedish

Den här uppsatsen undersöker hur den digitala ordboken svenska.se fungerar för olika ordboksanvändare med varierande förkunskaper och kommunikativa behov. Syftet är att ta reda på vilka problem som kan uppstå när ordboksanvändare konsulterar en digital ordbok, och att utröna vad som kan behöva förbättras på webbsidan i en framtida revidering. Undersökningen utgår från teorier om olika ordbokskomponenter som morfologi, konstruktion, betydelsebeskrivning, språkprov och etymologi, samt om ordböckers struktur och om funktionsläran. Utgångspunkten för uppsatsen är en enkätundersökning som formulerats i syfte att undersöka hur en potentiell ordboksanvändare förhåller sig till ovanstående ordbokskomponenter, och hur webbsidan svenska.se fungerar för olika ordboksanvändare. Materialet utgörs av 39 respondentsvar på enkätundersökningen. Resultatet visar att den potentiella ordboksanvändaren, i många avseenden, har svårt att förstå ordböckernas lexikografiska funktion och att element som överskådlighet, sökfunktioner och beskrivningsspråk på webbsidan kan ställa till problem och innebära svårigheter för ordboksanvändaren.

Department/s

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Bachelor's degree

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • lexikografi
  • ordboksforskning
  • ordboksanvändare
  • funktionsläran
  • ordboksstruktur
  • svenska.se

Supervisor

  • Lisa Holm (Professor)