The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

The Pope and the Brogue – Om översättning av dialekt i Darragh Martins Future Popes of Ireland

Author

  • Marjut Edelman

Summary, in Swedish

Denna uppsats är baserad på en översättning av kapitel 1-9 i första delen av romanen Future Popes of Ireland av den irländske författaren Darragh Martin. Efter en inledande källtextanalys baserad på modellen som beskrivs av Hellspong & Ledin i Vägar genom texten – Handbok i brukstextananalys (1997) följer ett kortare medierande avsnitt om överväganden inför översättningen, där valet av översättningsstrategi presenteras. Detta följs av en översättningsanalys med fokus
på översättning av irländsk dialekt i källtexten. Ett antal korta utdrag ur källtexten där dialekt förekommer analyseras och jämförs med översättningen. Analysen bekräftar de tendenser till standardisering av dialekt som tidigare noterats inom översättningsforskningen.

Department/s

  • Translation Program

Publishing year

2020

Language

Swedish

Document type

Student publication for Master's degree (one year)

Topic

  • Languages and Literatures

Keywords

  • Litterära översättningar
  • Irländsk litteratur (engelskspråkig)
  • Dialekter
  • Darragh Martin

Supervisor

  • Mari Mossberg
  • Mats Johansson (FD)